MIF logo 1

Mariagerfjord Idrætsskole – Vi har plads til dit barn

Mariagerfjord Idrætsskole – Vi har plads til dit barn 

Mariagerfjord Idrætsskole, beliggende i det naturskønne Onsild, tilbyder en innovativ uddannelsesmodel, der integrerer idræt og bevægelse i den daglige undervisning. Med et mål om at fremme en sund livsstil og forbedre den boglige indlæring gennem fysisk aktivitet, går MFI forrest i kampen mod den stillesiddende livsstil, der præger mange unge i dag. Skolen bygger på en overbevisning om, at krop og sind er indbyrdes forbundne, og at eleverne lærer bedst, når de er fysisk aktive. 

Skolens kerneværdier – Fællesskab, Tydelighed, Faglighed, og Energi 

Fællesskabet på MFI er kernen i skolens identitet. Elever og lærere skaber sammen et miljø, hvor alle føler sig værdsat og inkluderet. Tydelighed i kommunikation og forventninger sikrer, at hver elev ved, hvad der forventes af dem, både socialt og fagligt. Fagligheden står aldrig i skyggen af den fysiske uddannelse; tværtimod anvender skolen idrætten til at styrke de faglige færdigheder. Energi er en gennemgående tråd i alt, hvad skolen foretager sig, fra den måde undervisningen leveres på, til de aktiviteter og projekter eleverne engagerer sig i.

1. klasse – En ny start fyldt med muligheder

Indmeldelsen i 0. klasse er startskuddet til en spændende og udviklende skolegang på MFI. Informationsmødet for nye forældre og elever er den første introduktion til skolens liv og værdier. Her får forældrene mulighed for at møde skolelederen, lærerne, og få et indblik i, hvordan skoledagen er struktureret, med særlig fokus på overgangen fra børnehave til skole, som MFI gør til en glidende og tryg oplevelse for de yngste. Du kan stadig nå at tilmelde dit barn til 0 klasse på MFI.   

Prisstrukturen – Investering i dit barns fremtid 

Investeringen i dit barns uddannelse på MFI dækker ikke kun undervisningen i hverdagen, men også en bred vifte af fysiske aktiviteter, der bidrager til en velafbalanceret udvikling. Prisstrukturen er designet til at være transparent og retfærdig, med mulighed for søskenderabat, hvilket gør det muligt for familier med flere børn at nyde godt af MFI’s tilbud. Du finder priser mm på skolen hjemmeside. 

Forældresamarbejde – En fælles indsats for børnenes bedste 

Forældrekredsen på MFI spiller en afgørende rolle i skolens liv. Dette samarbejde strækker sig fra støtte til skolearrangementer til aktive bidrag i idébanken, som understøtter en virkelighedsnær og praktisk undervisning. Dette samarbejde mellem hjem og skole er fundamentalt for at skabe en sammenhængende og støttende ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Billeder fra DGI opvisning i Hobro idrætcenter

Motion i skoledagen – En sund sjæl i et sundt legeme 

På MFI er motion ikke blot en pause fra den faglige undervisning; det er en integreret del af læreplanen. Den daglige idræt og bevægelse sikrer, at eleverne ikke alene forbedrer deres fysiske sundhed, men også deres mentale skarphed og evne til at koncentrere sig i hverdagen. 

Skolebus – Nem og sikker transport til skolen 

For at gøre det nemt og sikkert for eleverne at komme til og fra skolen, tilbyder MFI skolebusser, der betjener et stort område omkring Onsild. Dette bidrager til skolens tilgængelighed og understreger MFI’s engagement i elevernes uddannelse. 

Kom og oplev Mariagerfjord Idrætsskole selv – Første skridt mod et godt skoleliv 

Er du nysgerrig efter at vide mere, eller ønsker du at opleve Mariagerfjord Idrætsskole på egen hånd? Du er hjertelig velkommen til at kontakte os for yderligere information eller for at aftale et besøg. Besøg vores hjemmeside, send en e-mail til info@mfiskole.dk, eller ring direkte til os. Lad os sammen tage det første skridt mod et godt skoleliv for dit barn.