MIF logo 1

7. til 9. klasse på MFI

Spring, boldspil eller krop & træning?

Kunne du tænke dig faglig undervisning kombineret med en masse
idræt i 7.-9. klasse?

På MFI vægter vi faglighed, fællesskab, tydelighed og energi.

Vi tilbyder fra skoleåret 2024-2025 profilfag i spring, boldspil og
fitness (krop og træning) udover rækken obligatoriske fag som
dansk, matematik, naturfag, engelsk og tysk.

Kontakt skolen allerede i dag for at høre nærmere – find kontaktoplysningerne her

Idrætten i 7. til 9. klasse

Du vil få 5-7 lektioner med idræt, hvoraf de 2-3 lektioner er er et af profilfagene

  • springgymnastik,
  • boldspil eller
  • krop & træning.

Du skal vælge profilfaget for en periode ad gangen, men kan evt.
skifte, når du rykker en klasse op.

Alle elever er med til skolens 2 gymnastikopvisninger i marts, hvor profilfagene også vil gå med træning af programmet.

Undervisningen og studieture

På MFI tilbyder vi faglig undervisning, der lever op til undervisningsministeriets timetal og vi har tilrettelagt et sammenhængende forløb i 7.-9. klasse, der målretter afgangsprøven i
9. klasse inkl. praktisk/musisk eksamen i 8. klasse.

Læs mere om undervisningen her

MFI tilbyder obligatoriske studieture i 8. og 9. klasse

  • 8. klasse – dansk storby studietur – ca. 2000 kr.
  • 9. klasse – udenlandstur – ca. 4000 kr.